Bedre ydeevne, energi og trivsel hos medarbejderne

Viteea er den ideelle samarbejdspartner for virksomheder, kommuner og forsikringsselskaber, som ønsker at skabe en sundere arbejdsplads for at opnå bedre trivsel med færre sygedage og øget bundlinie.

0

Viteea koncentrerer sig om det vigtigste: At sikre at de raske medarbejdere forbliver raske. Alle får en mulighed for at komme af med dårlige vaner, så de i stedet kan optimerer deres daglige ydeevne, energi og velvære. Det gavner medarbejderne privat og på jobbet.

Det basale fysiske sundhedscheck lader vi jeres sundhedsforsikring tage hånd om. Det har virksomheden formentlig allerede betalt for gennem sundhedsforsikringer. Mange får det lavet hos egen læge.

Der er ofte årsager til, at de basale sundhedscheck viser udsving på værdier som forhøjet blodtryk, kolesterol, BMI, nedsat lungekapacitet mm. I de mange tilfælde, hvor det skyldes dårlige vaner eller livsstil, er det en fordel at ændre livsstilen uanset behandlingen.

Viteea lægger fokus på sundhedsfremme af den raske medarbejders livsstil. Vi hjælper til indsigt og forståelse for at beslutte, hvordan medarbejderen opnår en bedre hverdag med mere ydeevne, energi og velvære.

6 ud af 10 danskere ønsker hjælp til at forebygge deres livsstil.

En analyse Tænketanken Mandag Morgen og TrygFonden har lavet, konkluderer, at 6 ud af 10 danskere ønsker at forebygge mere. Danskerne ønsker blot support til det, fordi de ikke alene kan sikre, at forebyggelsen bliver effektiv. Se analysen på linket nedenfor: https://trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/forebyggelse-ifoelge-danskerne

Kort sagt en bedre livsstil forebygger livsstilsygdomme på den lange bane.

Medarbejdertræning

Vi ønsker over en længere periode at arbejde med medarbejderne omkring relevant information, inspiration og motivation med målet at ændre de dårlige vaner og opnå en langtidseffekt på medarbejdernes livsstil og hverdag.

Kun på den måde kan virksomheden forvente at se en langtidseffekt af sundheden på arbejdspladsen.

Vi har det professionelle team, der med de rigtige kompetencer skræddersyr en sundhedspakke, som matcher jeres udfordringer på arbejdsmiljø, kultur, usunde vaner hos medarbejderne og trivslen.

Kort sagt: Vi kan til enhver tid hjælpe med en effektiv løsning på, hvordan virksomheden øger sundhedsniveauet hos medarbejderne med en langtidseffekt. Vi har redskaberne til at arbejde med mange medarbejdere på samme tid.

Alle virksomheder har uforløst potentiale

Næsten uanset hvilket fokus medarbejdernes sundhed har fået på ledelsens prioriteringsliste, så har enhver virksomhed uforløst potentiale i sine medarbejders performance: Alene af det faktum, at virksomheden ikke har indflydelse på medarbejdernes privattid og ikke kan hjælpe til en sundere livsstil privat.

Hvis virksomheden har haft sundhed højt på ledelsens agenda og arbejdet med holistisk sundhed hos medarbejderne, så er der formentlig ikke stort uforløst potentiale. Sundhed er endnu ikke anerkendt som en vækstmulighed hos alle virksomheder.

Viteea arbejder ud fra en præmis om, at vi har valide fakta om folks sundhed, som vi bruger til at prioritere vores indsatser. Nedenfor nogle eksempler, som vi ser på afhængig af hvordan vi bliver enige med virksomheden i at sammensætte programmet for at opnå størst effekt. Det afhænger af flere ting. Et redskab til at udvælge de vigtigste områder er at teste alle medarbejderne med Viteea’s Gap test og fastlægge top 5 udfordrende områder for medarbejdernes livsstil.

Området ‘ gode søvnmønstre’ er en overset energikilde i det danske samfund.

Søvnforsker Michael Rasmussen slår fast at 50% af danskerne sover dårlig i kortere perioder, mens 20% sover dårligt i lange perioder. Dårlig søvn har en kæmpe indflydelse på vores ydeevne, energi, sociale rummelighed, velvære og fysiske formåen. Det at afbryde søvnen hos folk er en anvendt torturmetode, som bliver brugt til at knække folk. Det fortæller lidt om hvor stor effekt dårlig søvn kan have. Kvalitetssøvn er derfor en stor kilde til energi, velvære og ydeevne i hverdagen.

Området stress forståelse og forebyggelse.

Vi har set en 20% stigning i stress de sidste 5 år (kilde: Falck Healthcare). I 2020 er stress vores største kilde til sygdom (kilde: WHO). Hver 4. sygemelding er stress-relateret (kilde: Danica Skade). Der er mange metoder, som hver enkelt medarbejder kan anvende kontinuerligt for at holde deres stress nede: Vejrtrækning, søvn, kost og motion. Men det fritager ikke virksomheden fra at sikre optimale forhold, så stress ikke får folk sygemeldt. Generelt er et stressfyldt klima ikke en langsigtet startegi for at udnytte medarbejdernes kompetencer optimalt.

Området for overspisning er et tabu.

Der bliver flere overvægtige og vi ser dem nu ned i de helt unge aldre. Antal fedmeoperationer laver vi flere af. Der er mange følgesygdomme af overvægt og flere konsekvenser. Endelig når folk bliver overvægtige, så falder deres energiniveau, velvære og stabiliteten i kroppen. Det er svært for virksomheden at tale om overspisning, mens det er tilladt for os som jeres samarbejdspartner at hjælpe denne gruppe til at kunne vælge en bedre livsstil. Det handler ikke om at stigmatisere folk, det handler blot om at hjælpe til at få bedre alternativer hvis motivationen er der. Igen det er folks eget valg.

Området for social omgang med kollegaer.

Dette er et komplet område som har stor indflydelse på omgangstonen, trivslen og kulturen. Det er svært for folk som enten har sat sig uden for fællesskabet eller som har en mindre positiv tilgang til andre mennesker at bidrage og det kan være grænseoverskridende for virksomheden at italesætte personlighed. Vi kan italesætte området som sund energi, bedre trivsel og give folk redskaberne og alternativerne til at vælge en anden stil. Ofte handler det om at føle sig bekræftet, manglende selvværd eller et negativt livsmønster, som mange hænger fast i. Der er veje til bedre valg på dette område som vi kan italesætte.

Området for fysisk aktivitet er essentielt og behøver ikke at være besværligt.

Der er forskellige veje til at få motion ind i sit liv, hvis man ikke lige er den fysiske eller sportslige type. Vores fysiske træning kan køre i flere spor: elitesport, fysisk styrke, fysisk opbygning og helt basal fysisk aktivitet. Det basale spor, hvor vi opbygger en fundamental form hos den enkelte, er en træningsform, hvor alle kan være med. Den adskiller sig fra fitnesstræning, fordi vi benytter os af integrerede øvelser baseret på hverdagsaktiviteter uden brug af ekstern vægt eller andre redskaber. Vi kan også tilbyde fysisk aktivitet og træning på arbejdspladsen, træning af mindre grupper og enkelt personer.

Området omkring sund kost behandler vi med en rationelt tilgang.

Mange virksomheder har fundet på at investere i sund mad i kantinen. Det er et god start. Men fordi folk har et privatliv, hvor virksomheden ikke har indflydelse på kosten, så fixer virksomheden kun noget af udfordringen. Det er svært at få indflydelse på folks spise- og drikkevaner uden information, inspiration, guidelines og muligheder. Sund kost og drikke må ikke blive kedeligt, fordi folk gerne vil leve et godt liv. Mange giver op, hvis det bliver for svært. Det vigtige er at få en god sund kost ind i hverdagen på den lange bane. Vi har en rationel tilgang til sund kost: vi hylder ikke mad-religioner. Vi går ind for, at folk skal forstå, hvad kalorier er, hvor mange de bør indtage dagligt, hvilke vitaminer og næringsstoffer, der er i forskellige madvarer. Med guidelines, information, kalorietællere mm., så lærer alle hurtigt af fordele sine kalorier de rigtige steder og sammensætte sin kost så de lever sundt og kan nyde deres måltider. Igen alt er op til den enkelte.

Vi tilbyder support på alle områder, som der spørges ind til i Gap testen. Ovenfor er blot nogle af de livsstilsområder, som langt størstedelen af os, kan forbedre.