Danskernes holdning til forebyggelse af sygdom og et godt liv

En stor undersøgelse udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen og TrygFonden ser på, hvad det vil sige at leve sundt? Hvem har ansvaret for, at vi gør det? Og hvilke former for regulering er der mere eller mindre opbakning til?

0

Igennem ti år har Mandag Morgen og TrygFonden jævnligt spurgt danskerne om deres grundlæggende syn på sundhed og forebyggelse såvel som deres holdninger til konkrete reguleringstiltag. Denne rapport er den tredje i rækken, der præsenterer og analyserer deres svar.

61 pct. er enige i, at det er det offentliges ansvar at “fremme sund livsførelse”.   

Danskerne har generelt en nuanceret og pragmatisk opfattelse af sundhed. Et s

undt livhandler ikke bare om at motionere og at holde sig fra røg og alkohol. Det handler også om et godt familieliv, om balance mellem arbejde og fritid, og om at nyde tilværelsen – selv om det indimellem kan kollidere med sundhedseksperternes anbefalinger.

Det betyder dog ikke, at danskerne er reguleringsforskrækkede. På en række områder ønsker et flertal, at samfundet i højere grad gør det nemt at træffe sunde valg. Det gælder særligt tiltag, der er rettet mod børn og unge. Et stort flertal mener for eksempel, at ideen om en røgfri generation i 2030 er god, og at det skal være forbudt at ryge i bilen, hvis der er børn blandt passagererne.

Forebyggelse handler om at gøre det nemt at leve sundt

Forebyggelse handler i bund og grund om at fastlægge nogle rammer, der gør det nemmere for den enkelte at leve sundt. Hvad skal broccoli koste? Hvor og hvornår skal man kunne købe alkohol? Og må man ryge på sit arbejde?

Politikere i kommuner, i regioner og på Christiansborg har ansvaret for at skabe de overordnede rammer. Vi har alle en fælles interesse i, at befolkningen som helhed lever sundt og undgår sygdom – det kan politkerne fremme. Samtidig skal de være lydhøre over for, hvordan borgerne ønsker at leve deres liv.

Den balance kan være svær at finde. Derfor er det vigtigt, at Tænketanken Mandag Morgen og TrykFonden i samarbejde med jævne mellemrum stiller danskerne de grundlæggende spørgsmål om forebyggelse.

Læs undersøgelsen her.